Psoriasis

PSORIASIS

Psoriasis is a burdensome auto-immune disease that causes areas of itchy red chapped skin. Because of the presence of cannabinoid receptors in the skin, using cannabis creme on the affected areas can be enough to considerably relieve the symptoms. It is estimated that about a quarter of a million people in The Netherlands suffer from psoriasis. A condition that’s qualified as an autoimmune disease instead of a skin disease, regardless of the fact that the disease occurs with areas of thick red chapped skin. These areas are caused by an accelerated cell division and insufficient maturation of certain skin cells, which causes the normal exfoliation of the skin to be disrupted. Symptoms of psoriasis can differ slightly between patients. However, most patients suffer from itchiness, burning sensation or pain and dry and damaged skin on the affected areas. These ongoing itchy and red chapped areas might not be life threatening, but they do affect the patients quality of life. The symptoms may cause mental stress, anxiety, depression and low self-esteem.

Research shows that activating the body’s own cannabinoid system can support the treatment of autoimmune diseases. An experimental study for example, proved that a number of cannabinoids from the cannabis plant can slow down the accelerated cell division in the skin that causes the symptoms. This occurs, according to a Hungarian study, because the ECS (endocannabinoid system) is responsible for a number of important processes in the body. Among these are cell division, maturation of cells, cell growth and activation of the preset cell death. But also the creation of hormones and other skin cells like hair follicles and sebaceous glands. It is up to the ECS to balance all these elements for a healthy body with healthy skin, a phenomenon known as homeostasis.

Receptors of the ECS are found throughout the whole body and in relatively high percentages in the skin. Psoriasis is therefor best treated locally, for example by using cannabis creme on the affected skin areas. By stimulating the cannabinoid receptors in the skin with plant cannabinoids, the disrupted cell growth and cell division in the skin would decrease. The effective substances in cannabis don’t stop the accelerated growth of skin cells completely, they merely slow it down. This way the affected skin can start to repair and heal itself. Research shows that cannabinoids THC, CBD, CBN and CBG are all equally effective in slowing down the abnormal cell growth in the skin. Therefor using a potent THC or CBD creme should be sufficient to treat psoriasis symptoms. Besides using cannabis creme on the affected areas on the skin, it is also advisable to treat the disrupted immune system internally. By ingesting THC or CBD oil (or a full spectrum cannabis oil) daily, the immune system can be rebalanced. This considerably decreases the risk of new psoriasis areas or other immune system related symptoms to arise.

Psoriasis is een vervelende auto-immuunziekte die zich uit middels jeukende rode schilferplekken op de huid. Door de aanwezigheid van cannabinoïde-receptoren in de huid echter, kan het smeren van wietcrème op de aangetaste plekken al voldoende zijn om de klachten aanzienlijk te verminderen.
Naar schatting hebben in Nederland zo’n kwart miljoen mensen last van psoriasis. Een aandoening die niet wordt geclassificeerd als een huidkwaal maar als auto-immuunziekte. Ondanks dat de ziekte zichtbaar tot uiting komt middels dikke rode schilferende plekken op de huid.
Deze plekken ontstaan door een versnelde celdeling en onvoldoende rijping van bepaalde huidcellen; waardoor het normale afschilferen van de huid verstoord raakt. De symptomen van psoriasis kunnen per patiënt licht verschillen. De meeste patiënten hebben echter last van jeuk, een brandend gevoel of pijn en een droge en kapotte huid op de aangetaste plekken.
Deze aanhoudende jeuk en rode schilferplekken zijn natuurlijk niet levensbedreigend, maar tasten de levenskwaliteit van de patiënt vaak wel aan. De klachten dragen mogelijk bij aan mentale stress, angst, depressie en een verlaagde zelfverzekerdheid.

Uit onderzoek blijkt dat het activeren van het lichaamseigen cannabinoïde-systeem (ECS) kan bijdragen aan de behandeling van auto-immuunaandoeningen. Zo bewees een experimentele studie dat een aantal cannabinoïden uit de wietplant de verstoorde celdeling in de opperhuid – waardoor de schilfers ontstaan – kan remmen.
Dat komt, zo blijkt uit een Hongaarse studie, omdat het ECS verantwoordelijk is voor een aantal belangrijke processen in het lichaam. Hieronder vallen ook de celdeling, het rijpen van cellen, celgroei en het activeren van de voorgeprogrammeerde celdood. Maar ook het aanmaken van hormonen en andere huidcellen zoals haarzakjes en talgklieren. Aan het ECS de taak deze vele elementen in balans te houden voor een gezond lichaam en dus gezonde huid. Een fenomeen dat bekend staat als homeostase.
Receptoren van het ECS vind je door het hele lichaam en in relatief hoge concentraties in de huid. Psoriasis behandel je daarom het beste plaatselijk, door bijvoorbeeld cannabiscrème te smeren op de aangetaste plekken van de huid.
Door cannabinoïde-receptoren in de huid te stimuleren met plantaardige cannabinoïden, zou de verstoorde celgroei en -deling in de opperhuid verminderen. De werkzame stoffen uit wiet stoppen de versnelde groei van de opperhuidcellen overigens niet volledig, maar vertraagt deze alleen. Hierdoor kan de aangetaste huid zichzelf weer naar behoren herstellen en genezen.
Uit onderzoek blijken de cannabinoïden THC, CBD, CBN en CBG allen even effectief in het remmen van abnormaal groeiende opperhuidcellen. In feite zou je dus al genoeg hebben aan een potente THC/CBD-creme om je psoriasis klachten mee te behandelen.
Naast de aangetaste plekken op de huid in te smeren met wietcrème, is het aan te raden ook inwendig het verstoorde immuunsysteem te behandelen. Door dagelijks THC/CBD-olie (of een full-spectrum wietolie) in te nemen wordt het immuunsysteem weer in balans gebracht. De kans op het ontstaan van nieuwe psoriasis-plekken of andere aan het immuunsysteem gelinkte klachten wordt hierbij aanzienlijk minder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »