Asthma

ASTMA

Asthma is an inflammatory condition that narrows the airways and causes an increased mucus production. The lungs of the asthma patient become inflamed, making them sensitive to a variety of triggers such a allergens or exercise. The presence of these triggers can lead to an asthma attack where the smooth muscles around the lungs and airways become narrow, resulting in a peeping sound during inhalation and breathing problems.

It has been known sinds 1973 that THC functions as a airway widener, since the work of Dr. Donald Tashkin. He conducted research with his team at UCLA about the effects of ingesting cannabis and THC inhaled through the lungs and found that both consumption methods widened the airways. Many breathingproblems, among which asthma, are the result of contraction of the smooth muscles around the lungs. This contraction is caused by the neurotransmitter acetylcholine, which is discharged much less when the CB1 receptor has been activated. This reduction of cholinergic transmission results in reduced muscle contractions, and with that an easy problem free breathing of the patient.

https://www.youtube.com/watch?v=DMDKHTiue4s&list=PL8rGkPnahuZ9ixi3MpVTA8yP3UhsJfqMf

Astma is een inflammatoire aandoening die de luchtwegen vernauwt en veroorzaakt een verhoogde slijmproductie. De longen van een astmatische worden ontstoken waardoor ze gevoelig zijn voor diverse triggers zoals allergenen of inspanning. De aanwezigheid van dergelijke triggers kan verder leiden tot een astma-aanval waarbij de gladde spieren rond de longen en luchtwegen vernauwen, wat resulteert in piepende ademhaling en ademhalingsproblemen veroorzaken.

Het is bekend dat sinds 1973 THC fungeert als een luchtwegverwijder, dit is het gevolg van het werk van Dr. Donald Tashkin. Hij en zijn team aan de UCLA hebben onderzoek gedaan naar de effecten van cannabis en ingenomen THC op de longen en vonden dat beide methoden van de inname de luchtwegen verwijd.

Veel van de problemen veroorzaakt door ademhaling, astma, kan worden toegeschreven aan de contractie van de gladde spieren rond de longen. Deze contractie wordt veroorzaakt door de neurotransmitter actetylcholine, de afgifte hiervan wordt sterk verminderd wanneer de CB1 receptor wordt geactiveerd.
Deze daling van cholinergische overdracht leidt tot verminderde spiercontracties, waardoor er een gemakkelijkere ademhaling is van de patiënt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »