HIV

HIV

Many HIV and AIDS patients use cannabis against the symptoms of the disease or against the side effects of the HIV inhibitor medication. Now research also shows that the medicinal herb can assist in several ways to fight the disease itself. Patients suffering from the HIV-virus (human immunodeficiency virus) or AIDS (acquired immune deficiency syndrome), have a weakened immune system, that makes them prone to infections and other diseases. Often patients are treated with a combination of HIV inhibitors, that prevent the multiplying of HIV in the body and block the spreading of the virus. When this medication has effect, the disease hasn’t been cured, but it has been made ‘undetectable’. HIV is then still present in the body but in an amount that is too low to be detected in the blood. They call this a viral load of less than 20 virus particles per liter of blood. To put that in perspective: a low viral load is 10.000 particles and a high viral load is a value of 100.000 particles per liter. The risk of disease and infections decreases with a low viral load and it can then no longer be sexually transmitted.

Sadly, the HIV inhibitors don’t have the same effect with everybody, and besides the fact that the quality of the medicine has improved over the last years, they still cause serious side effects that make it a difficult treatment. In the Netherlands they are prescribing cannabis more often to treat the symptoms of the disease and the side effects of medication. Consuming cannabinoids (the effective substance in cannabis), activates several cannabinoid receptors throughout the whole body. Activating the CD2-receptors, that are mostly present in immune cells, decreases the ability of the HIV-virus to infect specific cells, according to research in the USA conducted by the National Institutes of Health. By stimulating the CB2-receptors with for example the body’s own anandamide or 2-AG, the amount of infected cells decrease by 30-60%. You can do this with cannabidiol (CBD). The substance slows down the absorption of the two endocannabinoids (the body’s own cannabinoids) and as a result there will be a higher concentration of it in the body.

Veel HIV/AIDS-patiënten gebruiken cannabis tegen de symptomen van de ziekte of bijwerkingen van bekende HIV-remmende medicatie. Nu blijkt uit onderzoek dat het geneeskrachtige kruid zelfs op verschillende manieren bijdraagt aan het bestrijden van de ziekte.
Patiënten die lijden aan het HIV-virus of AIDS hebben een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties en andere ziekten. Vaak wordt dit behandeld met een combinatie van HIV-remmers, die de vermenigvuldiging van HIV in het lichaam tegengaan en de verspreiding van het virus indammen.
Als deze medicijnen aanslaan genezen ze de ziekte niet, maar maken het wel ‘ondetecteerbaar’. Dan is de HIV nog wel in het lichaam aanwezig maar in een te kleine hoeveelheid om in het bloed te kunnen meten. Er wordt dan gesproken over een viral load van minder dan 20 virusdeeltjes per liter bloed. Om het in perspectief te zetten: een lage viral load is 10.000 deeltjes en een hoge viral load waarde is 100.000 deeltjes. Het risico op ziekten en infecties wordt bij een lage load minder en het virus kan dan niet meer door seksueel contact worden overgedragen.
Deze HIV-remmers werken helaas niet bij iedereen en ze kunnen – ondanks dat de kwaliteit de laatste jaren zeker is verbeterd – nog altijd zorgen voor vervelende bijwerkingen die de behandeling zwaarder maken. Ook in Nederland wordt daarom vaker cannabis voorgeschreven om symptomen van (de behandeling tegen) de ziekte te verminderen.
Het consumeren van cannabinoïden (de werkzame stoffen in cannabis) activeert verschillende cannabinoïde-receptoren door het hele lichaam. Het activeren van de CB2-receptoren, die vooral in de immuuncellen voorkomen, vermindert volgens onderzoek van de VS National Institutes of Health het vermogen van het HIV-virus om specifieke cellen te infecteren.
Door de CB2-receptoren met bijvoorbeeld het lichaamseigen anandamide of 2-AG te stimuleren, vermindert het aantal geïnfecteerde cellen met 30-60 procent. Dit kun je onder meer doen met cannabidiol (CBD). De stof remt de opname van de twee endocannabinoïden (lichaamseigen cannabinoïden) en zorgt daarmee voor een hogere concentratie ervan in het lichaam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »