Bruma Impex BV

Bruma Impex  & Bruma Superfoods

“Gives superfood a new meaning …”

Bruma’s Impex believes in the power of organic food. We want to deliver the best superfoods at the best price. Each superfood has a unique composition and can therefore be used to achieve a variety of objectives.

For example, these products can be used when you recover after a physical illness, or after a burn-out. Do you prefer to work on the beauty from the inside or are you an athlete or top manager? Even then superfoods help.

What are superfoods?

Superfoods is actually a marketing term for healthy products that we and other population groups have been eating for centuries. Contemporary well-known superfoods are spinach and broccoli. Rawfood or superfoods, unlike other vegetables, are much richer in good fats and especially vitamins. In addition, they contain many minerals and amino acids. Superfoods often contain 12 or more special properties that are good for your health.

”geeft superfood een nieuwe betekenis …”

Bruma’s Impex gelooft in de kracht van natuurvoeding. We willen u dan ook de beste superfoods leveren tegen de beste prijs. Iedere superfood heeft een unieke samenstelling en kan dan ook gebruikt worden om een veelzijdigheid aan doelstellingen te bereiken.

Zo zijn deze producten te gebruiken wanneer u herstelt na een lichamelijke ziekte, of na een burn-out. Werkt u liever aan de schoonheid van binnenuit of bent u een sporter of topmanager? Ook dan helpen superfoods.

Wat zijn superfoods?
Superfoods is eigenlijk een marketingterm voor gezonde producten die wij en andere bevolkings­groepen al eeuwen eten. Hedendaagse bekende superfoods zijn spinazie en broccoli. Rawfood of superfoods zijn in tegenstelling tot andere groenten veel rijker aan goede vetten en vooral vitaminen. Daarnaast bevatten ze veel mineralen en aminozuren. Superfoods bevatten vaak 12 of meer bijzondere eigenschappen die goed voor je gezondheid zijn.

 

Auto&Anders.nl

Welkom, u bent nu op de bandensite van autoenanders.nl. Hier kunt u veilig, goedkoop en snel online uw autobanden kopen.Onze automaterialen, banden en al onze overige producten en accessoires zijn hier weliswaar hetzelfde, maar verder is alles anders. Want wij zijn niet de zoveelste vestiging van een onpersoonlijke keten, maar een modern en zelfstandig bedrijf. Wat u ook kiest, de prijs is hier altijd hetzelfde: namelijk de laagste! Wij leveren A-kwaliteit producten! Bovendien kunnen wij de banden en automaterialen goedkoop en vakkundig voor u monteren. Ook kan Auto en Anders voor u uitlijnen.Terwijl u wacht kunt een lekker bakje koffie nuttigen in onze gezellige koffiehoek.

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar als u ons nodig heeft. Als u ons belt wordt u direct geholpen. Wij zijn telefonisch van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar. Bel maar eens, en overtuig u dat het ook Anders kan.

Op onze gebruiksvriendelijke websites kunt u dag en nacht terecht om uw bestelling te plaatsen. Dat gaat via onze SSL-gecertificeerde webwinkel. Dat certificaat staat garant voor betrouwbaar en veilig internetwinkelen. Om te betalen kunt u kiezen uit een van de verschillende gangbare methoden die garant staan voor een veilige betaling.
 

Onderdeel van Auto en Anders

Auto en Anders is een groothandel in automaterialen, banden en accessoires en is actief voor zowel de zakelijke als particuliere markt.

Binnenkort gaat de automaterialensite van Auto en Anders online.

Powered by PTTP NEDERLAND

Adhd

ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) can cause symptoms such as physical and mental restlessness, drift mobility, loudness, impulsivity, lack of concentration and sometimes hyperactivity. Most people with ADHD take heavy medication in the form of pills to control their overactive behaviour. Children are usually prescribed ‘Ritalin’, and adults ‘Concerta’. Both of these medications contain methylphenidate, a substance that resembles amphetamine (otherwise known as the drug ’speed’). Even though speed is a stimulant, people with ADHD tend to calm down from it. They become better at excluding the impulses of their surroundings, which helps them focus.

Many people with ADHD prefer using cannabis oil because they don’t experience any negative side effects from it. As opposed to using the mentioned Ritalin and other medication based on methylphenidate, which can cause many side effects such as head aches, insomnia, anxiety and nausea. In addition, it isn’t possible to stop using the medication easily, because the patient will experience withdrawal symptoms. Cannabis oil can help effectively with the ADHD-symptoms and it has no side effects. Neither does it cause the withdrawal symptoms that you experience with Ritalin and comparable medication. Both cannabis oil based on CBD (cannabidiol) and cannabis oil based on THC (tetrahydrocannabinol) can help to relieve the symptoms of ADHD. Most patients that use cannabis oil for ADHD have the best experience with THC-oil, because THC works more directly in the brain, while CBD works more in the body. It differs from person to person which oil is the best fit.

 

https://www.youtube.com/watch?v=G0xPa0qVvl4&list=PL8rGkPnahuZ_JquGDWogkTjKhYijO4nmT

ADHD kan zich uiten in lichamelijke en geestelijke onrust, beweeglijkheid, luidruchtigheid, impulsiviteit, gebrek aan concentratie en soms hyperactiviteit.

De meeste ADHD’ers slikken zware medicijnen in de vorm van pillen om hun drukke gedrag te beteugelen.
Kinderen krijgen meestal ‘Ritalin’ voorgeschreven en volwassenen ‘Concerta’. In beide medicijnen zit methylfenidaat, deze stof lijkt erg veel op amfetamine (oftewel: de drugs ‘speed’). Ondanks dat speed een stimulerend middel is, worden ADHD’ers er juist rustig van. Zij kunnen zich dan beter afsluiten tegen prikkels van buitenaf, waardoor ze zich beter kunnen concentreren.
Veel mensen met ADHD geven de voorkeur aan wietolie, omdat zij bij het gebruik van wietolie geen negatieve neveneffecten ervaren.
Dit is in tegenstelling tot Ritalin en vergelijkbare medicijnen gebaseerd op methylfenidaat. Aan methylfenidaat is namelijk een lange lijst aan potentiële bijwerkingen verbonden, waaronder hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit en misselijkheid. Verder is het ook niet mogelijk om zomaar te stoppen met methylfenidaat, omdat de patiënt anders last kan krijgen van afkickverschijnselen.

Wietolie kan goed werken tegen ADHD en wietolie kent geen bijwerkingen. Daarnaast kent wietolie ook niet de afkickverschijnselen van Ritalin en vergelijkbare medicijnen.
Zowel wietolie gebaseerd op CBD (cannabidiol) en wietolie gebaseerd op THC (tetrahydrocannabidol) kunnen werken tegen ADHD. De meeste patiënten die wietolie tegen ADHD gebruiken, hebben vooral positieve ervaring met THC-olie, omdat THC directer werkt in de hersenen, terwijl CBD vooral werkt in het lichaam. Welke soort wietolie het meest geschikt is voor iemand met ADHD kan van persoon tot persoon verschillen.

Rheumatoid Arthritis

REUMA

Rheumatism includes over 100 chronic conditions to the joints, muscles and tendons. Almost 2 million Dutch people have some form of rheumatism. Everybody can get rheumatism, at any age. Of course it’s best to eliminate the cause of the condition and that requires a lot of research. In the meantime, cannabis can present a solution for this group of people. The physical effects of rheumatism have a strong impact on the daily life of people who suffer from it, but also on their (direct) environment. Opening an envelope, sending a text message, often they don’t succeed in these simple things due to pain and stiffness. And some days they will function fine again. Rheumatism is an erratic disease that fluctuates day by day. For people suffering from rheumatism, it is often hard to explain to their environment that they indeed have a disease. Because of the fluctuation of their condition, and the difficulty it poses on structuring their days, many people with rheumatism lose their job and income. People with rheumatism often have a shorter life expectancy than healthy people. These are harsh facts that don’t make a person happier.

The medication that is available at this time to treat this condition, have severe side effects that are destructive for their health. For example, Prednison can cause diabetes, high blood pressure, osteoporosis and facial pain. Therefor, many are searching for a healthier and more effective alternative. They can find this in cannabis. Cannabis has proven to be very effective in treating pain, inflammation, and stiff muscles and these characteristics make it a good method to help with rheumatic symptoms. Our body has an endocannabinoid system. This system is the most important physiological system discovered in the human body so far. The endocannabinoid system has many different tasks in the body, among which making sure we experience pain stimulus. When this system is not balanced, these pain stimuli can be communicated differently. That can occur when there is a lack of cannabinoids. The possible result is the experience of increased pain. Because rheumatism often comes with inflammation in the body, this should also be addressed. THC/CBD oil does not only impact the pain symptoms, but it also functions as a natural anti-inflammatory medicine. This is a good reason to try THC/CBD oil with inflammatory rheumatism, and see if the use can stop the increase of inflammation or reduce the inflammation. Due to the many characteristics of THC/CBD, it can be the case that several symptoms caused by rheumatism will be reduced. This doesn’t only concern the pain and inflammation reducing effects, but also the possibility of improving the quality of sleep and mindset of people suffering from this condition.

Reuma omvat meer dan 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben een vorm van reuma. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. De oorzaak wegnemen is natuurlijk het beste en hiervoor is nog veel onderzoek nodig. Tot die tijd en wellicht ook tegen die tijd, kan cannabis uitkomst bieden voor deze groep mensen.

De lichamelijke gevolgen van reuma hebben grote invloed op het dagelijks leven van mensen die hieraan lijden, maar ook op hun (directe) omgeving. Een brief openen, een smsje sturen, het lukt vaak niet meer door de pijn en stijfheid. En sommige dagen lukt het weer wel. Reuma is namelijk een grillige ziekte die veel wisselende dagen kent. Het is voor mensen met reuma dus vaak moeilijk uit te leggen aan de omgeving dat ze daadwerkelijk ziek zijn. Door de wisselende dagen en de moeilijkheid om daardoor structuur aan te brengen in de dag, verliezen veel mensen met reuma hun werk en inkomen. Mensen met reuma hebben veelal ook een kortere levensverwachting dan gezonde mensen. Dat zijn helaas feiten waar een mens niet gelukkiger van wordt.

De medicijnen die op dit moment beschikbaar zijn hebben nogal wat bijwerkingen en zijn vaak allerminst goed voor de gezondheid. Prednison bijvoorbeeld kan suikerziekte, hoge bloeddruk, botontkalking en aangezichtspijn veroorzaken. Om deze reden zijn velen op zoek naar een gezonder en beter werkend alternatief. Dit kunnen ze vinden in cannabis.

Cannabis is erg effectief gebleken bij debestrijding van pijn, ontstekingen en stijve/ stramme spieren en is door deze eigenschappen een goed middel is tegen de symptomen van reuma / artritis.Ons lichaam beschikt over een endocannabinoïde systeem. Dit systeem is het allerbelangrijkste fysiologische systeem van het menselijke lichaam (wat tot nu toe ontdekt is). Het endocannabinoïde systeem heeft allerlei verschillende taken in het lichaam, zo zorgt het ook voor het ervaren van pijnprikkels. Als dit systeem niet in balans is, kan het zijn dat pijnprikkels op een andere manier worden doorgegeven. Dit komt mogelijk doordat er te weinig cannabinoïden aanwezig zijn. Het mogelijke gevolg is dat er meer pijn wordt ervaren.

Aangezien er bij reuma ook vaak sprake is van ontstekingen in het lichaam, is dit ook een belangrijk punt om even te bespreken. THC/CBD olie heeft namelijk niet enkel invloed op de pijnklachten, maar het kan ook werken als een natuurlijke ontstekingsremmer. Dit is zeker ook een goede reden om THC/CBD olie eens te proberen bij een vorm van ontstekingsreuma, om te kijken of door het gebruik de ontstekingen afnemen of mogelijk niet vermeerderen.

Door de vele eigenschappen die THC/CBD heeft, kan het zeker zo zijn dat het de klachten die bijvoorbeeld reuma met zich meebrengt, laat afnemen. Dan denken we niet alleen aan de pijnstillende- en ontstekingsremmende werking, maar ook aan het mogelijk verbeteren van de nachtrust en de gemoedstoestand van iemand die aan deze aandoening lijdt.

Translate »