Diabetes

DIABETES

The amount of people suffering from diabetes increases every year. Moreover, the increase is accelerating in comparison to some years ago. About 40% of people suffering from diabetes cause be dealing with diabetic nephropathy. This concerns kidney problems due to diabetes. To help patients that suffer from this condition more efficiently, there is a search for new ways of fighting this condition. One of the areas of research being conducted focusses on medication that is derived from cannabis or hennep. In particular, this research is aimed at the so called cannabinoid receptors CB1 and CB2 which can also be found in the kidneys. In the case of diabetic nephropathy, it can be concluded that CB1 is more active and CB2 is less active. By using CBD oil for example, the aim is that this will block CB1 while CB2 is being activated. This way, the response to the insuline that is being used can be drastically improved.

 

Het aantal mensen die lijden aan diabetes stijgt ieder jaar. Bovendien verloopt die stijging sneller in vergelijking met vroeger. Ongeveer 40 procent van de mensen die lijden aan diabetes zouden eveneens te maken krijgen met diabetische nefropathie. Het betreft hier nierproblemen ten gevolge van de diabetes. Om patiënten die lijden aan deze aandoening op efficiëntere wijze te kunnen helpen wordt er steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden om deze aandoening te bestrijden. Eén van de onderzoekspistes die momenteel worden gevolgd heeft betrekking tot medicijnen die zijn afgeleid van cannabis of hennep. In het bijzonder richt dit onderzoek zich op de zogenaamde cannabinoïdereceptoren CB1 en CB2 welke onder meer in de nieren terug te vinden zijn. Wanneer er sprake is van diabetische nefropathie is het immers zo dat er kan worden vastgesteld dat CB1 veel actiever is terwijl CB2 juist veel minder actief is. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld CBD olie wordt er gehoopt dat deze CB1 zou kunnen blokkeren terwijl CB2 terug wordt geactiveerd. Op deze manier zou de reactie op de insuline die moet worden ingespoten aanzienlijk kunnen worden verbeterd.

One Reply to “Diabetes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »