Cancer

Cancer

There are hundreds of research results that show us that cannabis can slow down cancer growth, breaks down cancerous cells, prevents metastases, reduces cancer related pain and that is doesn’t harm the patients health. Cancer is a complex disease that will always involve seeing a doctor, who can propose a treatment plan. Everybody is free to decide if and how they will follow this treatment plan. Our advice is to include cannabis in the doctor’s treatment plan. Cannabis is highly effective against the nausea and pain that arise during chemotherapy. Also after the cancer treatment, cannabis will offer you something valuable. It can assist with maintaining a positive mindset, supporting the immune system, improving sleep quality, creating a healthy appetite, and increase relaxation.

When you choose cannabis, it’s best to use THC oil. The use of cannabis extract to fight cancer has increased rapidly over the last years. With this increase in popularity, also false information about the treatment method has appeared. The best way to use cannabis as cancer medication is to use pure cannabis extract under the tongue. Smoking cannabis has almost no effect against cancer, but it can offer some protection for your system, according to epidemiological research. Ingesting cannabis oil in capsule form is also an option, but the biological absorption of oral ingestion is lower than when used under the tongue. By using cannabis oil under the tongue, most cannabinoids will enter the bloodstream.

The amount of cannabis oil needed to have positive results with cancer varies widely between patients and the different types of cancer. Normally, hundreds of milligrams of pure cannabinoids are necessary to start seeing the first effects against cancer. Many people use one gram of undiluted cannabis oil to fight cancer, because this was advised by Rick Simpson. He is like the cannabis oil godfather who pioneered with presenting the direct anti cancerous effects of cannabis oil in his documentary Run From the Cure. The most important cannabinoids in cannabis are tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). These substances cooperate synergistically, and cancer that is being treated with both these cannabinoids will usually shrink and disappear faster than when only one of these substances is being used. Many people use only one cannabis extract containing a similar amount of each of these substances to fight cancer, so they can make use of this synergy. In the past, most cancer patients have used THC-rich cannabis extract, because Rick Simpson advised this and because this was the most available extract. However, THC seems to play a more important part against cancer than CBD, but using both cannabinoids simultaneously can offer successful results with lower dosages.

https://www.youtube.com/watch?v=lub4k4Vk5YQ&list=PL8rGkPnahuZ-k2NYneTn0-DATlix72JBD&index=1

Er zijn al honderden onderzoeksresultaten die ons leren dat cannabis kankergroei kan remmen, kanker cellen doet afbreken, uitzaaiingen tegen gaat, de pijn van kanker kan verzachten en daarnaast geen aantoonbare schade toebrengt aan de gezondheid.

Kanker is een complexe ziekte waarbij altijd een arts betrokken moet worden en waar, indien gewenst, een behandelplan uit zal volgen. Iedereen is vrij om daarna voor zichzelf te bepalen of men dit behandelplan wil volgen. Ons advies is om cannabis te betrekken in het behandelplan van de arts. Cannabis is namelijk zeer effectief in dit behandelplan om bijvoorbeeld misselijkheid van chemo weg te nemen en de pijn van de behandeling te verzachten.

Maar u kunt er zeker van zijn dat cannabis u meer goeds zal brengen, ook na de behandeling van de kanker. Al zou het alleen maar zijn om een positieve mindset te behouden, maar daarnaast zal cannabis het immuunsysteem ondersteunen, voor een goede nachtrust zorgen, eetlust doen terugkomen en voor ontspanning zorgen.
Wanneer u kiest voor cannabis dan kunt u het beste een olie met THC nemen.

Het gebruik van cannabisextracten om kanker direct mee te bestrijden heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Met deze groei in populariteit is er ook een hoop verkeerde informatie over de behandelmethode verschenen.
De beste manier om cannabis als medicijn tegen kanker te gebruiken is door een volledig cannabisextract onder de tong in te nemen. Het roken van wiet doet vrijwel niets tegen kanker, maar kan wel enig beschermend effect geven zoals is aangetoond in epidemiologische onderzoeken. Wietolie in capsules slikken werkt ook, maar de biologische opneembaarheid van orale inname is lager dan wanneer je het onder de tong neemt. Daarom is het onder de tong innnemen van wietolie de beste methode, hierbij zullen de meeste cannabinoïden in de bloedbaan terecht komen.

De hoeveelheid wietolie die nodig is om kanker tegen te gaan varieert enorm per patiënt en de verschillende vormen van kanker. Er zijn gewoonlijk meerdere honderden milligrammen aan totale cannabinoïden nodig om een eerste antikanker effect te zien. Veel mensen nemen een gram onverdunde wietolie in om kanker te bestrijden, aangezien dit door Rick Simpson werd aangeraden. Rick Simpson is een soort wietolie-godfather die de wereld als eerste informeerde over de directe antikanker-effecten van wietolie in zijn documentaire Run From the Cure.

De meest belangrijke cannabinoïden in cannabis zijn tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Deze stoffen werken samen op een synergetische manier, en kanker die met beide cannabinoïden behandeld wordt krimpt on verdwijnt in de meeste gevallen sneller dan wanneer slechts één van de twee stoffen gebruikt wordt. Veel mensen gebruiken slechts één cannabisextract met ongeveer evenveel van beide stoffen om kanker mee te lijf te gaan, juist om gebruik te maken van deze synergie. In het verleden hebben de meeste kankerpatiënten gebruik gemaakt van THC-rijk cannabisextract, aangezien dit is wat Rick Simpson aanraadde en dit ook het meest voorradige cannabisextract was. THC lijkt echter belangrijker te zijn tegen kanker dan CBD, maar het gebruik van beide cannabinoïden op de juiste manier kan ervoor zorgen dat patiënten ook met lagere doseringen successen zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »