Multiple Sclerosis

MS

MS (multiple sclerosis) is a neurodegenerative autoimmune disease that affects the brain, spine and optical nerve. Patients with this disease cope with pain on a daily basis. Their nervous system is constantly being attacked by their own body, which slowly destroys a patients ability to move their muscles and joints. Also their sight and other bodily functions are being damaged by the disease. For reason still unknown, the condition causes the immune system to believe that neurons are dangerous intruders. This causes the immune cells to attack the impulse conductive layer on the nerve fibers. So the body is fighting against itself and this causes a build up of scar tissue. Neurons stop functioning properly and impulses are disrupted. Even though it is not an uncommon disease, there is no known medication for it. Multiple sclerosis is usually treated with potent chemicals that slow down progression of the disease, reduce symptoms and improve recovery after the body’s self-attack.

There are several types of medication for MS, but none have the benefits of cannabis. Research shows that 78% of cannabis using MS-patients don’t need to use other types of medication besides the cannabis itself. Cannabis improves the functioning of the brain and reduces symptoms of the condition. The benefits of using cannabis with this disease has been the cause of cannabis being acknowledged as medication in many countries. One of the biggest enemies of MS-patients is inflammation. When immune cells are being activated, inflammatory stimulating proteins are released, called cytokines. These cause a severe inflammation in the brain that worsens the symptoms by damaging neurons. The effective cannabinoids in cannabis, THC and CBD, are strong anti-inflammatory substances. They slow down the attacks of the immune system by rebalancing it. For this same reason, cannabis is effective with other autoimmune diseases such as lupus. Also, gastrointestinal problems are common with MS-patients. Constipation, lack of bowel control and a weakened digestive system make it impossible to live a normal life. Cannabis can assist with these symptoms. No less than 70% of our immune cells are located in the intestines. Cannabinoids respond effectively and reduce inflammation in this area. For this reason, cannabis is also effective in treating Crohn’s disease and other digestive problems.

MS is een neurodegeneratieve auto-immuunziekte die het brein, ruggengraat en optische zenuw aantast. Patiënten met deze ziekte hebben dagelijks last van pijn. Hun zenuwstelsel wordt constant aangevallen door hun eigen lichaam, waardoor patiënten langzaamaan het vermogen om spieren en gewrichten te bewegen verliezen. Het zicht en andere lichaamsfuncties ontspringen niet de dans en worden ook door de ziekte aangetast.
Om een nog onbekende reden doet de aandoening het immuunsysteem denken dat neuronen (zenuwcellen) gevaarlijke indringers zijn. Hierdoor vallen immuuncellen de impulsgeleidende laag op zenuwuitlopers onterecht aan. Het lichaam vecht dus tegen zichzelf en zorgt daarmee voor de opbouw van littekenweefsel. Neuronen werken daardoor niet meer goed en impulsen worden verstoord.
Ondanks dat het geen zeldzame ziekte is, is er geen geneesmiddel voor bekend. Multiple sclerose wordt doorgaans behandelt met krachtige chemicaliën die de ontwikkeling van de ziekte remmen, symptomen bestrijden en het herstel na de lichaamseigen aanvallen versnellen.
Er zijn dan wel meerdere medicijnen tegen MS te krijgen, geen werkt er zo goed als cannabis. Zo blijkt uit onderzoek dat 78 procent van de cannabis-gebruikende MS-patiënten door cannabis minder of geen andere medicatie hoefden te gebruiken. Cannabis verbetert de hersenfunctie en verzacht symptomen van de aandoening. Omdat het zo goed werkt tegen de ziekte is het in veel landen aan MS te danken dat cannabis erkend wordt als medicijn.
Een van de grootste vijanden van MS-patiënten is ontsteking. Wanneer de immuuncellen activeren komen er ontstekings-stimulerende proteïnen vrij genaamd cytokinen. Deze zorgen voor een heftige ontsteking in de hersenen die symptomen verergert door neuronen te beschadigen.
De werkzame cannabinoïden in cannabis, THC en CBD, zijn sterke ontstekingsremmers. Ze remmen de aanvallen van het immuunsysteem door deze in balans te brengen. Dit is de reden waarom cannabis ook werkzaam is tegen andere auto-immuunziekten zoals lupus.
Spijsverteringsproblemen komen veel voor bij MS-patiënten. Obstipatie, geen controle over de darmen en een verzwakt spijsverteringssysteem maken een gewoon leven bijna onmogelijk. Cannabis helpt gelukkig ook bij deze symptomen. Maar liefst 70 procent van de immuuncellen bevindt zich namelijk in de darmen. Cannabinoïden reageren hierop en verminderen ontstekingen in dit gebied. Dit is ook de reden dat cannabis zo goed helpt tegen de ziekte van Crohn en andere spijsverteringsproblemen.

2 Replies to “Multiple Sclerosis”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »